برج ایفل

جاذبه گردشگری - در پاریس - ۲۲ آذر ۱۳۹۵

برج ایفل:

Eiffel Tower 

برج ایفل در سال 1889 برای نمایشگاه بین المللی پاریس و به منظور بزر گداشت صدمین سالگرد انقلاب کبیر فرانسه ساخته شد. شاهزاده ولز، که بعد ها با نام ادوارد هفتم پاداشاه انگلستان شد، برج ایفل را افتتاح کرد . در یک مسابقه طراحی 700 به اتفاق آرا برگزیده شد. البته در ابتدا همه ی فرانسوی ها از این طرح استقبال نکردند؛ از این رو یک استشهادیه با امضای 300 نفر از جمله موپاسانت، امیل زولا، چارلز گارنیه ( معماری اپرای گارنیه) و دومای پسر برای اعتراض بقه ساخت ایفل تهیه شد.

برج ایفل با 300 متر ارتفاع ( 320/75 متر با احتساب آنتن) و 7000 تن وزن تا سال 1930 بلند ترین بنای سراسر دنیا بود. سایر آمار مربوط به برج ایفل عبارتند از :

-2/5 میلیون میخ پرچ

-300کارگر حرف ای و 2 سال زمان برای ساخت (1887-1889) 

-تکان های حداکثر 12 سانتی متری هنگام وزش بادهای سهمگین

-متغیر بودن ارتفاع تا 15 سانتی متر بسته به دمای هوا

-15000 قطعه آهن ( بدون احتساب میخ پرچ ها)، 40 تن رنگ و 1652 پله تا بالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به Avesta Parvaz می باشد.©