جشنواره ماگ ملا در هندوستان

جاذبه گردشگری - در دهلی - ۱۷ آذر ۱۳۹۵

جشنواره ماگ ملا در هندوستان:

Magh Mela Festival India

هزاران زائر هندو در روز سه شنبه برای گشایش جشن ها ماگ ملا در رودخانه سنگام بدن خود را شستشو می دهند.

ماگ ملا جشنی است که مناسب پیداش جهان هستی برگزار میشود.سنگام در تقاطع رودخانه های گنگ ، مانا و ساراسواتی در الله آباد هند واقع شده است.مردم بر این باورند که شستن خود آب این رودخانه باعث تطهیر آن ها از گناهان میشود.

ماگ ملا مناسبتی است در ماه هندو ماگ که شروع آن برابر با 5 ثانویه میباشد.زائران میتوانند در هر زمان در طول جشنواره 44 روزه در آب شنا کنند اما روزی به نام ماونی آماواسیا مقدس ترین و بهترین زمان اجرای این آئین مذهبی به شمار می رود.

روز عید که برابر است با 20 ژانویه روز جشن تازه شدن با ماه طبق تقویم هندوهاست.

کلیه حقوق این سایت متعلق به Avesta Parvaz می باشد.©