راهنمای سفر بمبئی

راهنمای سفر - در بمبئی - ۷ آذر ۱۳۹۵

بمبئی

 شهر تجارت و ثروت، شهر بی خانمان ها و در یک کلام شهر بالیوود است.
شهر بمبئی که در سال ١٩٩٦ یک تغییر اساسی کرد و امروز آن را با نام مومبای
م یشناسند، یکی از مرا کز مهم تجاری و صنعتی هند به حساب م یآید. بمبئی،
به معنای ساحل خوب، نامی بود که استعمارگران پرتغالی برای این شهر گذاشتند
اما مومبای نام یکی از اله ههای هندی است.
بمبئی با این که یکی از مرا کز مهم تولید ثروت در هندوستان است، اما بیشترین
جمعیت زاغ هنشین را دارد. این شهر در زمان استعمار، مرکز حکومت بریتانیا در
شبه قاره ی هند به شمار م یرفت و انگلیس یها به آن دروازه ی هند می گفتند.
آب و هوای شرجی و گرم که از فروردین تا اوایل تیر طول می کشد یا باران های
زیادی که تا پاییز می بارد، شاید خیلی مناسب سفر به این شهر شلوغ نباشد؛ ولی
هر چه به سمت زمستان برویم، هوا خنک تر م یشود و رطوبت ک متر. توریست ها
هم این وقت را برای سفر به هند بیشتر دوست دارند، که البته مسافرها ی زیاد
ممکن است باعث بشود هتل موردنظرتان را نتوانید به راحتی پیدا کنید و بهتر
است چند هفته ای قبل از زمان سفر به فکر رزرو هتل خود باشید.
فرودگاه همیشه شلوغ بمبئی، چاتراپاتی شیواجی، هر روز با پروازهای متعدد
داخلی و خارجی مهمان های زیادی را برای این شهر جابه جا می کند. فرودگاه
حدودًا سی کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد و ا گر م یخواهید یک دفعه کرایه ی
تا کسی شوکه تان نکند، از قبل با راننده سر قیمت چانه بزنید. راننده تا کسی های
هند با این که از سیستم تا کسی متر استفاده م یکنند ولی هر کدام به اندازه ی
زرنگ بودن شان م یتوانند کرایه را بالا ببرند. خوشبختانه چان هزدن را بلدند و
می توان کم تر نگران بود. فقط کافی است از یک راننده قیمت بگیرید و ا گر به نظر
خیلی گران آمد، سراغ ماشین یا باجه ی تا کسی بعدی بروید تا قیمت دست تان
باشد.
برای گشت و گذار در شهر هم عاوه بر تا کس یهای سیاه رنگ هندی، مترو و
اتوبوس را هم در نظر بگیرید. متروی بمبئی یکی از سیستم های حمل و نقل مهم
است و اتوبوس ها هم با ایستگا ههای متعددی که در سطح شهر دارند، گزینه ی
خوبی برای رفت و آمد هستند؛ ا گر قرار است مدتی طولانی در بمبئی اقامت
داشته باشید و ماندن در ترافیک شکلی برای شما ایجاد نمی کند، پیشنهاد
م یکنیم یکی از هت لهای دور از مرکز شهر را رزرو کنید. این هت لها هزینه ی
پایی نتری دارند، ولی هر بار که بخواهید به مرا کز توریستی شهر برسید، باید
مسافت نسبتاً زیادی را طی کنید. در غیر این صورت، هت لهای محله های
توریستی با این که کوچک هستند ولی خیلی پرطرفدارند و سرویس های خوبی را
به مهمان هایشان ارائه می کنند.
ا گر گذرتان به اطراف شهر افتاد، شاید بد نباشد ریکشا سواری را هم تجربه کنید؛
ریکشاها یا همان تا کسی های سه چرخه ی هندی اجاز هی عبور و مرور در نواحی
مرکزی شهر را ندارند و تنها در حومه ی غربی تردد می کنند.
با وجود بیش از یک قرن حکومت بریتانیا بر هندوستان، ساختمان های زیادی با
سبک گوتیک در بمبئی ساخته شده و دیدن آن ها مخصوصاً در بخش های جنوبی
شهر تعجبی ندارد. یکی از مشهورترین بناهای بمبئی، درواز هی هند با تمام سوابق
تاریخی آن است. این دروازه که در بندرگاه واقع شده، به مناسبت دیدار شاه جرج
پنجم و ملکه از هند طی سال های ١٩١١ تا ١٩٢٤ ساخته شد و بیست و چهار سال
بعد استعمارگران انگلیسی نیز از همین دروازه خاک هند را ترک کردند. دروازه ی
هند یکی از پاتوق های توریس تهاست؛ نزدیک دروازه، هتل تاج محل که یکی
از لوکس ترین و گران قیم تترین هت لهای بمبئی است با نورپردازی چشم گیرش
خودنمایی م یکند و از طرفی برای رفتن به جزیره ی فیل ها نیز قایق های رنگارنگ
چوبی از همین بندرگاه حرکت می کنند. جزیره ی فیل ها، منطق های شگفت انگیز
که به جزیره ی میمون ها نیز معروف است، از چندین غار تو در تو با حفار یها و
نق شهای برجسته تشکیل شده که گوشه هایی از کا خهای ساطین و پادشاهان
هند باستان را نشان می دهد. با این که باورکردنش سخت است ولی هر چند وقت
یک بار دوره های آموزش جادوگری در این مکان برگزار می شود؛ ا گر مشغول گشت
و گذار در میان غارهای الفانتا بودید و صداهای عجیبی شنیدید، ترس را فراموش
کنید، یا صدای میمو نهای بازیگوش است یا جادوگرهای جزیره مشغول بازی
هستند.
غارهای الفانتا در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده اند. ترمینال
چاتراپاتی شیواجی هم یکی دیگر از بناهای مشهور بمبئی است که در فهرست
میراث جهانی یونسکو ثبت شده؛ چاتراپاتی شیواجی که یکی دیگر از یادگارهای
تسلط بریتانیا بر هند است و به نام ملکه ی ویکتوریا و در روز تا جگذاری او افتتاح
شده، امروز نام بنیا نگزار امپراطوری مراتا را بر خودش دارد و هنوز بخش هایی ازآن به عنوان ترمینال قطارهای داخل و خارج شهر مورد استفاده قرار می گیرد.
بد نیست تماشای موز هی چاپاتری شیواجی را نیز در این مکان از دست ندهید؛
موزه و گالری هنری آن، مجموعه ی ب ینظیری از تاریخ و هنر هندوستان را نمایش
می دهد.
برای بازدید از موز هها، بمبئی بهترین شهر در هندوستان است. موز هی ویکتوریا
در همان جنوب شهر و محل هی توریستی کولابا و در میان باغ بسیار بزرگ ویکتوریا
واقع شده است. عاوه بر اشیاء و اسناد دیدنی داخل موزه، باغ ویکتوریا نیز از
جاهای تماشایی بمبئی به شمار می رود.
موز هها و بناهای تاریخی بمبئی را که کنار بگذاریم؛ باید اعتراف کنیم جذا بترین
بخش سفر به هر کدام از شهرهای هند، غذا و بازار است. عاوه بر مرا کز خرید
بزرگ که مجموع های از برندهای معتبر جهانی در آن ها فروشگاه دارند، بازارهای
قدیمی هندی جذابیت دیگری برای توریست ها دارد. دور هگردها و دست فروش ها
را نزدیک هر مکان گردشی م یتوانید پیدا کنید ولی بازار کُلابه و بهیندی بازار در
غرب شهر را از دست ندهید. عود، چای معطر و شال های رنگارنگ را با قیمت های
خوبی می توان در این بازارها پیدا کرد. در میان بازارها سنتی بمبئی، کراف تبازار
با ای نکه از بقیه قدیمی تر است، ولی بازار پر رونقی است. بد نیست یک دوربین
عکاسی دم دست تان داشته باشید؛ شاید همه چیز را نتوانید بخرید، ولی تصویر
این همه رنگ را حیف است ثبت نکنید.
بمبئی شهر بالیوود، بزرگ ترین کمپانی فیل مسازی هند، است. تعداد فیلم هایی
که هر سال در این کمپانی تولید می شود به انداز های است که صنعت سینمای
هند را به همین نام م یشناسند. به همین خاطر بمبئی محل رفت و آمد ستارگان
مشهور سینمایی است که با ماشی نهای گران قیم تشان به این طرف و آن طرف
م یروند. شاید برای مسافرها ناآشنا باشند، ولی هر جا دیدید یک یا چند نفر
با لباس یا ماشین برازنده وارد شدند و نا گهان صدها نفر به سم تشان هجوم
بردند، شک نکنید که یکی از قهرمانان فیلم های هندی جلوی رویتان است.
عطر و بوی ادویه های هندی را به جز بازارها در رستوران ها هم می توان احساس
کرد. بمبئی رستوران های بسیاری دارد؛ از رستوران های سطح بالا گرفته تا
دکه های ساندویچ فروشی، هر کدام مشتر یهای خودشان را دارند و تقریباً
هیچ جایی در این شهر نیست که غذا بفروشد و ب یکار مانده باشد. عاوه بر
رستورا نهای هندی، از هم هی ملیت ها در این شهر م یتوان غذا یافت. از
نود لهای چینی و دلم ههای ترکی گرفته تا قهوه خان ههای ایرانی که طرفدارهای
زیادی هم دارد. در رستوران های هندی، حتماً در مورد میزان تندبودن غذا از
پیشخدمت بپرسید. ا گر به غذاهای خیلی تند علاقه ای ندارید، گاهی مشابه
همان غذا را م یتوانید با فلفل و ادوی هجات کم تری سفارش دهید.
ایرانی های مقیم بمبئی آن قدری زیاد هستند که برای خودشان محله و
کس بوکار به هم زده باشند. در بازار فرش ایران یهای زیادی را م یتوانید ببینید
که سا لهاست در این شهر زندگی می کنند و شاید راهنمای خوبی برای جاهای
دیدنی بمبئی به نظر برسند. به هر حال به امتحانش م یارزد. بسیاری از مهاجرین
ایرانی بمبئی به قصد ادامه تحصیل به ای نجا آمد هاند و ماندگار شد هاند؛ چند تا
از دانشگا ههای بمبئی از مرا کز علمی معتبر جهان هستند. دانشگاه اصلی بمبئی
که در نزدیکی دادگاه عالی شهر قرار گرفته از نظر معماری نیز بنایی ارزشمند دارد.
هر طرف بمبئی که سر بچرخانید، با چیزهای جدید و جالبی روبه رو می شوید؛
تنوع ادیان و فرهنگ های مختلف در میان شهری با تاریخ پر فراز و نشیب که
همیشه زیر سایه ی افسانه هایی کهن بوده، از بمبئی یک مقصد توریستی
همیش هزنده و پر از شور و هیجان ساخته. بمبئی تنها شهر هند است که بیشترین
مسافرانش، قباً هم به آ نجا سفر کرده اند؛ فراموش نکنید که یک بار دیدنش
کافی نیست.

تاریخچه
بمبئی مركز ايالت مهاراشترا، بزر گترين بندر هند در ساحل غربی اين كشور است
و مركز بانک داری، تجارت، مبادلات ارزی، بازرگانی و كشتی سازی هند به شمار
می رود. در زمان استعمار بریتانیا بر هند، بمبئی مركز بخ شهای اداری و حكومتی
بریتانیا در شبه قاره بوده و از نظر آ نها درواز هی هند بود.
بمبئی شهری است بندری با بناهای ديدنی تاريخی و كم نظير. صنعت فيلم سازی
هند هم بیشتر در بمبئی متمركز است و سهم عمده ای از توليد سالانه ی فيلم های
هندی در اين شهر و در مركز سينمایی باليوود انجام م یشود.

حمل و نقل
به خاطر کمبود جای پارک، ترافیک و وضعیت نامناسب جاد هها، بسیاری از اهالی
بمبئی برای رفت و آمد به محل کار، از وسایل نقلی هی عمومی استفاده می کنند.
به هر حال سوار تا کسی شدن در خیابان های پر دس تانداز بمبئی از تجربه های
تکرار نشدنی سفر به هند است. هر چند که ا گر به خیابان ها عادت نکرده باشید،
سوار شدن بر اتو ریکشا را به شما توصیه نم یکنیم. به هر حال وسیل های است
با فیزیک نامطمئن، درب و داغان و غیر قابل اطمینان که با سرعتی بالای سی
کیلومتر در ساعت راه می رود و راننده اش خیال می کند شوماخر است!


- تا کسی
بیشتر تا کس یهای بمبئی ماشی نهای کوچکی هستند که کولر ندارند و رنگشان
سیاه و سقفشان هم زرد است. این تا کسی ها معمولاً در خیابان تردد می کنند و
قیمت هایشان هم چندان گران نیست.


- تا کس یهای خصوصی
ا گر دلتان خواست با ماشین کولرداری که کرایه اش تنها بیست و پنج درصد بیشتر
از تا کس یهای معمولی است، جابه جا شوید، می توانید از تا کسی های خصوصی
استفاده کنید. البته نه هر تا کسی خصوص یای، بلکه ترجیحاً آ نهایی که متعلق
به یک شرکت معلوم باشند و از نرخ دولتی کرایه ها پیروی کنند. ای نجور
تا کس یها هم تر و تمیز و خن کاند و تا کسی مترشان همیشه درست کار م یکند،
که راننده های مودب و آموز شدید های هم دارد. استفاده از این تا کس یها امنیت
بیشتری دارد، فقط باید بین نیم ساعت تا یک ساعت زودتر آن ها را خبر کنید.


- اتوبوس
خطوط اتوبو سرانی بمبئی با اتوبو سهای متعددش، تمام شهر و حاشیه هایش
را به هم وصل کرده. در هر نقط هی شهر که باشید، ایستگاه اتوبوس راحت پیدا
می شود، البته برعکس صندلی خالی. اتوبو سها همیشه شلو غاند و برای سوار
شدن هم معمولاً باید در صف ایستاد.

آب و هوا
بمبئی آب و هوای گرمسیری دارد، هفت ماه از سال هوایش خشک است و اوج
بارا نهایش م یافتد به ماه ژانویه. فصل سردش از دسامبر تا فوریه است که
دنبالش تابستان از راه می رسد و تا ژوئن هم طول م یکشد. از ژوئن تا انتهای
سپتامبر هم فصل باران های موسمی است. فصل سرد که دمای هوا پایین و
رطوبت هم کم تر است، وقت مناسبی برای سفر به بمبئی است.

مرا کز خرید
ا گر به خاطر خرید لبا سهای سنتی، صنایع دستی ارزان قیمت و حتی اجناس
گرانی مثل قالیچه و جواهر و ای نجورچیزها به هند رفته باشید، بمبئی بهترین
انتخاب است. بعضی از بهترین فروشگا ههای هند در این شهر پیدا می شوند و
تماشای بساط دست فرو شهایی که از عطر و لباس گرفته تا وسایل برقی کوچک
را جلویشان پهن کرده اند هم خالی از لطف نیست.
وقت خرید کردن در بمبئی، چیزی که نباید یادتان برود، چانه زدن است. اولاً
که فروشند هها برای هر کسی که سر و وضع توریس تها را داشته باشد قیمت ها
را گران تر می گویند، دوماً به راننده تا کسی هایی که برایشان مشتری بیاورند هم
کمیسیون م یدهند. برای همین چیزهاست که می گویند چانه زدن را با پیشنهاد
قیمتی معادل یک چهارم قیمت فروش شروع کنید.
سوغاتی های محبوب بمبئی عبارتند از: ساری و لباس های سنتی، انواع صنایع
دستی، لباس های پنب های، عود، کت های چرمی، قالی و قالیچه، عتیقه جات و
اشیای دست دوم و خیلی چیزهای دیگر.
جشنواره ها و رويدادها
- جشنوار هی بنگانگا
جشنوار هی موسیقی کلاسیک، هر سال اوایل دی ماه، در کنار حوض بانگانگا
برگزار م یشود.
- جشنوار هی بمبئی
از سال ٢٠٠٤ ، هر ساله جشنی برای معرفی آداب و رسوم، غذاها و فرهنگ بمبئی در
این شهر برگزار م یشود. این جشنواره را در ماه دی برگزار م یکنند.
- مسابقات اسب سواری هندوها
یکی از مشهورترین مسابقات اس بسواری در جهان است که از سال ١٩٤٢ در
بمبئی برگزار م یشود.
- گانش گاتوردی
این جش نها برای تشکر از گانش، خدای ثروت هندوها برگزار م یشوند و ده روز
طول م یکشند. طی این جشن ها، مردم مجسم ههایی از گانش را به آب انداخته
و غرق شدن آن را نشانه ی خوش یمنی می دانند. بزرگ ترین جشنواره ی سالانه
بمبئی، در ماه شهریور برگزار م یشود.

جاذبه های تفریحی و گردشگری بمبئی
- دروازه ی هند
این بنا، که بازماند های از دوران استعمار بریتانیاست، به عنوان یادبودی از سفر
جورج چهارم پادشاه انگلستان در سال ١٩١١ و به سبک ایرانی ساخته شده است.
ساختمان این بنا تا سال ١٩٢٤ طول کشید و تنها بیست و چهار سال بعد، ارتش
بریتانیا برای خارج شدن از هند از آن استفاده کرد و دوران استعمار هند به پایان
رسید. امروزه این جا محل مناسبی برای دور هم جمع شد نهای اهالی بمبئی
است.


- هتل تاج محل
هتل مجلل تاج محل، ساختمانی افسان هایست که با تلفیقی از سبک های
معماری اسامی و رنسانس ساخته شده و از ساختما نهای دیدنی بمبئی به
شمار م یرود.


- موزه ی پرنس ولز
بهترین و بزرگترین موزه بمبئی است و عاوه بر آثاری دیدنی از دوران های مختلف
تاریخ و هنر هند، نمون ههای بسیار زیبایی از حیات وحش و آ بزیان این کشور را
هم دارد. این موزه بین سال های ١٩٠٤ و ١٩١٤ بنا شده و طی جنگ جهانی اول
به عنوان بیمارستان از آن استفاده م یکردند. ساختمان موزه در میان باغ زیبایی
قرار دارد و پس از مسافرت پرنس ولز در سال ١٩٠٥ به هند، به نام او نا مگذاری
شده است.

- پایانه ی چاتراپاتی شیواجی ایستگاه ملکه ویکتوریا
بزر گترین ایستگاه قطار بمبئی و یکی از بناهای دیدنی دوران استعمار بریتانیاست.
این ساختمان زیبا، به عنوان نمونه ی کاملی از سبک معماری گوتیک در هند
شناخته می شود و در سال ۲۰۰۴ میادی، در فهرست میراث جهانی یونسکو هم
به ثبت رسیده است.


- گالری ملی هنر معاصر
در این گالری، نمایشگاه هایی از آثار هنری هنرمندانی از هند و سرتاسر جهان برگزار
می شود.

- دانشگاه بمبئی
ساختمان دانشگاه قدیمی بمبئی، از دیگر شاهکارهای سبک گوتیک در بمبئی
است و به ساختما نهای قرن پانزدهمی فرانسوی م یماند. بازدید از کتابخانه و
تالار اجتماعات آن برای عموم آزاد است.
- باغ وحش بمبئی
یکی از جذابیت های گردشگری بمبئی، باغ وحش بسیار زیبای آن است. نه فقط
به خاطر گردش در تپ ههای سرسبز آ نجا، که برای تماشای حیوانات و پرندگاه
بسیار زیبا هم که شده سری به آ نجا بزنید. البته تنوع حیوانات این باغ وحش
خیلی زیاد نیست؛ اما به خاطر داشتن زمی نهای باز یاش، برای یک گردش
خانوادگی مناسب است.


غذا
غذا خوردن در یک رستوران سطح بالا در بمبئی، به خوبی هر جای دیگر دنیاست.
ا گر خوب بگردید، از هر جای دنیا که فکرش را بکنید، غذایی در این شهر پیدا
م یشود. اما ا گر دنبال عطر و طعم غذاهای بمبئی باشید، باید با رستوران های
ارزا نتر کنار بیایید و غذاهای کنار خیابان را هم امتحان کنید. در بمبئی غذاهای
ایرانی هم طرفداران بسیاری دارند و رستوران های زیادی در این شهر هست که
ای نجور غذاها را سرو م یکنند. جالب است بدانید که به اروپای یها توصیه شده
بدون امتحان کردن غذای ایرانی از این شهر بیرون نروند. اما برای ما ایران یها،
ا گر هوای وطن نکرده باشیم، امتحان کردن این غذاها ضرری که ندارد هیچ، کلی
هم منفعت دارد:
- غذای چینی
- غذاهای دریایی گوان
- چات که معادل همان مز هی خودمان است و انواع مختلفی دارد؛ البته تا جایی
که جا داشته باشید، نه بیشتر.
- بهلپوری که نوعی پلوی دم شده با سبزیجات و سس تمرهندی ست.
- شیرینی های شیری و خوش مزه ی هندی، مخصوصاً فالوده ی کولفی.
- وادا پاو که نوعی همبرگر گیاهی خوش مزه و معروف هند است.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به Avesta Parvaz می باشد.©