راهنمای سفر به هند

راهنمای سفر - در دهلی - ۶ آذر ۱۳۹۵

گر قصد خرید تور هند را دارید، خواندن این مطلب را به شما توصیه می کنیم.

 

 

    • پیش شماره: +91

 

    • زبان رایج: هندی

 

    • واحد پولی: روپیه

 

    • شهرهای مهم: بمبئی، دهلی، آگرا، جیپور، گوآ

 

    • اخلاف ساعت با ایران: 2:00+

 

 

هندیا هندوستانبا نام رسمی جمهوری هندوستان (هندی: भारत गणराज्य؛ تلفظ: بْهَارَتْ گَنَرَاجْیَه) کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو است. هند از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت؛ و از شمال شرقی با برمه و بنگلادش همسایه‌است. همچنین هند از غرب با دریای عمان، از شرق با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد.

نگاهی به هند

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هندوستان کشوری در جنوب آسیا
است که پایتخت آن دهلی نو است. هند از شمال باختری با پا کستان؛ از شمال
با چین، بوتان، نپال و تبت؛ و از شمال خاوری با برمه و بنگلادش همسای هاست.همچنین هند از باختر با دریای عرب، از خاور با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با اقیانوس هند مرز آبی دارد. پهناوری هند ۳٬۴۰۲٬۸۷۳ کیلومتر مربع هفتم در جهان، ۲ برابر ایران است. یشتر سرزمین هند پست و هموار است و رشته کوه هیمالیا که در شمال کشور قرار دارد باعث شد هاست که رطوبت و ابرهای باران زا به شمال آسیا نفوذ نکند و در نتیجه هند کشوری پرباران ومرطوب و دارای خاک بسیار حاصلخیز است. این موضوع باعث شد هاست که این کشور بتواند جمعیّت بسیاری را در خود
جای دهد.
جمعیت هند ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲ نفر است که دومین کشور پر جمعیت دنیا پس از چین به شمار می آید. بندر بمبئی )مومبائی( با جمعیتی نزدیک به ۱۴ میلیون تن، پرجمعیت ترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ با جمعیت بالای یک میلیون تن دارد. بمبئی )مومبائی(، دهلی، کلکته، مدرس، بنگلور، حیدرآباد، ا گرا، میسور، ج یپور، گوا، پونا، بوپال، تریواندروم، سورات،  کانپور و احمدآباد از شهرهای مهم این کشور پهناور هستند.
هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به ۳۰۰۰ سال پیش از میاد می رسد. هند سرزمین نژادها، زبا نها، آیی نها، و فرهنگ های فراوان و گونا گون م یباشد. در هند صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. عاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی این کشور زبان رسمی اعام شده است. ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند. طی ۸۰۰ سال تسلط فارس یزبانان یا ایرانیان بر هند، این کشور از فرهنگ ایران و زبان فارسی تاثیر بسیاری پذیرفته است. زبان فارسی در دوره غزنویان به هند راه یافت و با فرمانروایی دودمان گورکانیان هند زبان رسمی شد. زبان فارسی هند شاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی، و امیر خسرو دهلوی و دستگاه شعری سبک هندی را در خود پروراند. زبان فارسی تاثیر فراوانی بر زبا نهای هند ب هویژه زبان اردو گذاشت هاست. زبان فارسی پیش از آنکه هند مستعمرهانگلستان شود سده ۱۹ میادی دومین زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگیو علمی ب هشمار میرفت.

 

آب و هوا
حرف اول را در انتخاب وقت سفر به هند، آب و هوایش می زند. تازه، آب و هوای شمال کشور هم زمین تا آسمان با آب و هوای جنوبش فرق دارد.
آب و هوای هند را تقریباً م یشود به سه فصل تقسیم کرد: فصل گرم، فصل مرطوب و فصل سرد. هر کدام از این فص لها در مناطق شمالی و جنوبی، زمان و مدت متفاوتی دارند؛ اما بهترین آب و هوا را می شود در فصل سرد، از ماه نوامبر تا اواسط فوریه و در تمام هند انتظار داشت.
عاوه بر آب و هوا، زمان برپایی جشنوار هها و رویدادها هم نقش مهمی را در انتخاب زمان سفر به هند، ایفا م یکند.
فصل گرم در هند از ماه فوریه شروع م یشود و تا آوریل، دما بالاتر می رود. در ما ههای مه و ژوئن، گرما گاهی غیر قابل تحمل م یشود و در بسیاری از مناطق هند، دما تا بالای چهل درج هی سانت یگراد هم م یرسد. اواخر ماه مه، اولین نشان ههای فصل مرطوب و بارا نهای سیل آسا ظاهر م یشود: رطوبت هوا بالا میرود و توفان های شدید و کوتا همدتی اتفاق م یافتند که م یتوانند روز روشنرا به شب تاریک بدل کنند. این فصل، بهترین وقت رفتن به کوهستان و دوری کردن از مناطق کم ارتفاع است. البته در نظر داشته باشید که این فصل، فصل شلوغ کوهستان هم هست. فصل بارا نهای موسمی کدفعه از راه نم یرسد، بلکه آسمان کمی زودتر چندتا هشدار درست و حسابی از این بابت م یدهد. بارا نها تقریباً از اوائل ژوئن شروع میشوند، اما دمای هوا را پایین نم یآورند؛ فقط باعث م یشوند آب و هوای گرم، خشک و غبارآلود تبدیل شود به آب و هوای گرم، مرطوب و گ لآلود. باران تمام روز نم یبارد، اما تقریباً هر روز می بارد و بعدش هم آفتاب می زند و یک حمام سونای تمام عیار راه می افتد. حول و حوش ا کتبر، باران های موسمی کم کم تمام می شوند و با خنک تر شدن هوا، گردشگران به سمت هند سرازیر م یشوند.

 

 

 

جغرافیا
هند، بخش بزرگ جنوب آسیا و شبه قاره هند را به خود اختصاص داده است. این کشور با پا کستان، بنگلادش، نپال، بوتان، چین و برمه ه ممرز است. جغرافیای هند به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود: فات بلند هیمالیا، جلگه گنگ و شبه جزیره جنوب هند که مناطق مختلف کوهستانی، دره رود خان های، کویر، دشت و جنگل را در بر می گیرد. پائی نترین سطح هند، در اقیانوس هند، با ارتفاع صفر و بلندترین نقطه این کشور، قله کانچنجونگا، با ارتفاع ۸۵۶۸ متر در هیمالیا قرار دارد که سومین قله مرتفع جهان است. جفرافیای هند بسیار متنوع است و کوه، بیابان، دشت، تپه و فات را شامل می شود. آب و هوای این کشور از حاره ای در جنوب تا آب و هوای معتدل در شمال متغیر است. مساحت ناحیهِ قابل کشت هند ۱٫۲۶۹٫۲۱۹ کیلومتر مربع ٪ ۵۶ / ۷۸ کل مساحت کشور  است که به دلیل رشد سوی جمعیت ر و افزایش شهرنشینی رو به کاهش است.
سطح نواحی پوشیده از آب در هند معادل ۳۱۴٫۴۰۰ کیلومتر مربع است و میانگین باران این کشور ۱٫۱۰۰ میلیمتر در سال است. بیش از ۹۲ درصد استفاده آب در هند برای مصارف آب رسانی است که در سال ۱۹۷۴ حدود ۳۸۰ کیلومتر مربع بود و بر
اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۵ به سقف ۱٫۰۵۰ کیلومتر مربع می رسد که برابر با مصارف صنعتی و خانگی است. منابع آبی هند شامل رودخانه ها، کانا لها، آبگیرها، دریاچه ها و سواحل غربی و شرقی اقیانوس هند و سایر خلیج ها و خلیجکوچک برای بیش از ۶ میلیون نفر در بخش ماهیگیری اشتغال ایجاد کرد هاند.
هند ششمین کشور تولیدکنندهِ ماهی در سطح جهان و دومین تولیدکنندهِ ماهی بومی در سطح جهان است.
رودخان ههای طویل هند، شامل: براهماپوترا و ایندوس ۲۹۰۰ کیلومتر، گنگ ۲۵۰۰ کیلومتر، گوداواری ۱۴۷۰ کیلومتر، یامونا ۱۳۷۰ کیلومتر، نارمادا ۱۳۰۰ کیلومتر و کریشنا ۱۲۹۰ کیلومتر هستند. هند از آب و هوایی بسیار متنوع بهره می برد، از شمال به رشته کوه های هیمالیا ختم م یشود و رودخانه های متعددی که از این بلند یها سرچشمه می گیرند هوایی بارانی و خا کی بارآور را به نواحی شمالی هند می بخشند. رودهای گنگ و براهماپوترا مه مترین این رودخانه ها هستند
که هر دو به خلیج بنگال سرازیر می شوند. هندوها همچنین رود گنگ را مقدس می دانند.
هند از زیست جانوری بسیار متنوعی بهره م یبرد، منطقه حفاظت شده ای به وسعت ۱۴۱۲ کیلومتر مربع در استان گجرات تنها پناهگاه باقی مانده حدود ۳۰۰ شیر آسیایی است. هند زیستگاه بسیاری از پستانداران بزرگ مانند فیل آسیایی، کرگدن تک شاخ و ببر می باشد. بیش از ۲۰۰۰ گونه پرنده و سه نوع تمساح در این کشور زندگی می کنند.
منابع اصلی مواد معدنی هند شامل زغال سنگ )از لحاظ میزان ذخایر در رده چهارم جهان قرار دارد( آهن، منگنز، میکا، بوکسیت، تیتانیوم، کرومیت، گاز طبیعی، الماس، نفت خام، سنگ آهک، توریوم )بیشترین در جهان در سواحل ایالت کرالا( می باشد. ذخایر نفت هند که در ساحل بمبئی درماهاراشترا، گجرات و در شرق آسام وجود دارند، بیش از ٪ ۲۵ از نیازهای داخل را برطرف می کنند.

 

 

 

پول و اقتصاد
واحد پول رسمی این کشور روپیه هند است که اجزاء آن پیسه )یک صدم روپیه می باشد. برابری یک دلار آمریکا با پول هند بین ۴۳ تا ۴۷ روپیه در نوسان است. اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند ب هرغم رکود اقتصادی جهانی با رشد اقتصادی متوسط بالاتر از ۸ درصد طی چند سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد هاست. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی ) ۳/ GDP) ۶۱۱ تریلیون دلار، در مقام چهارم را دارد. با این وجود میلیون ها نفر هنوز در فقر شدید زندگی م یکنند و درآمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا برابر با ۳۶۵ پوند در سال است. مشکلات زیربنایی نیز در هند ادامه دارد. ا گرچه هنوز بیش از ٪ ۳۴ جمعیت هند کمتر از یک دلاردر روز درآمد دارند ، رتبه ۲۲ دنیا( و حدود ٪ ۸۰ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی میکنند، )رتبه ۱۶ دنیا و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی م یکنند، اما پیشرف تهای اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی
هند را به رقم ٪ ۸ رسانده و کارشناسان پیش بینی م یکنند، در سال های آینده هند به رشد اقتصادی ٪ ۱۰ در سال نیز نائل شود.
اگر روزی نام هند فقر و تنگدستی را به یاد م یآورد، ا کنون پیشرفت های اقتصادی و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده است. مدت هاست که سرمای هگذاری های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار م یآید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته است.
کارشناسان سرآغاز پیشرف تهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ م یدانند. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی وقت هند، برنامه هایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامه ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه های داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است و توسعه طر حهایی را که خود شروع کرده ادامه می دهد. تحلی لگران اقتصادی پیش بینی می کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسد.

 

جاذبه های گردشگری
مهمترین شهر های توریستی هند دهلی، بنگلور، چنای، جیپور، کوچی، کلکته،بمبئی، شیملا و وارناسی می باشند. بازدید از جاذبه های اصلی هندوستان نیاز به یک ویزای شش ماهه دارد. هندوستان ۲۹ سایت میراث جهانی دارد که ۲۳ سایت آن فرهنگی و ۶ سایت آن طبیعی می باشد. مهترین جاذبه های گردشگری هندوستان شامل مسجد جامع دهلی، قلعه سرخ )رد فورت یا لال قلعه(، آرامگاه همایون، مشرق الاذکار نیلوفر آبی، قطب منار، مزار مهاتما گاندی راج گت ، دروازه هند، قلعه کهنه )پورنا کیا(، جنتر منتر، صفدر جنگ، معبد آ کشاردام، بازار چندی چوک و فیروز شاه کتا می شود.
تاج محل، بنای یادبود همسر ایرانی شاه جهان پنجمین امپراتور گورکانیفوتبال، ها کی و کریکت، رایج ترین ورزش های هندوستان می باشند. کارناوال گوآ که هر ساله در ماه فوریه برگزار می شود ۳ شب و سه روز طول می کشد و خیابان ها را پر
از رنگ، رقص و موسیقی می کند.

 

 

خرید کردن
واحد پول هند روپی ) INR ( می باشد که هر روپی معادل ۱۰۰ پیز می باشد. بهتر است پول خورد همراه خود داشته باشید، زیرا راننده های تا کسی باقی پول شما را نمی دهند. هزینه ها در هند بسیار پایین است. برای اقامت در یک هتل خوب که خط تلفن، تهویه هوا دارد حداقل ۲۰۰۰ روپی باید داشته باشد. یک وعده غذای خوب ۱۵۰ روپی می باشد. هزینه حمل نقل با اتوبوس برای مسیر های کوتاه ۵ روپی و این هزینه با تا کسی ۲۲ روپی می باشد.
هزینه هتل، غذا و حمل و نقل در هر روز حدود ۷۰ دلار در روز و ا گر زوج باشید مجموعاً ۸۰ دلار می شود. گردشگران صرفه جو با کوله پشتی به راحتی با ۲۵ تا ۳۵ دلار در روز می توانند به فعالیت ها و تفریح خود بپردازند. شما می توانید با دستفروشان خیابانی چانه بزنید اما در فروشگاه های سرپوشیده بزرگ این کار متداول نیست.
قلعه سرخ لال قلعه دهلی، ساخته شده به دستور شاه جهانگردشگرانی که به هند سفر می کنند می توانند سوغاتی های نظیر منبت کاری، پوشاک، نقاشی، کنده کاری روی مرمر و سنگ، جواهر آلات را با خود به خانه ببرند. برند های معروف نظیر لویی ویتون، پرادا، گوچی، زارا در فروشگاه های بزرگ، نمایندگی دارند.
غذاهای هندی بسیار لذیذ می باشند، هرچند که به دلیل استفاده از فلفل بسیار تند و مغایر با ذائقه ا کثر ایرانیان می باشند. شما می توانید غذای خود را بدون فلفل سفارش دهید. شمال هند تولید گندم بالایی دارد و در این منطقه نان های معروفی نظیر چاپاتی، پاراتها و پوری پخته می شود. بیشتر غذاهای هندی با برنج درست می شوند. هندی ها غذای خود را با دست و در بخش های روستایی فقط با دست راست می خورند. از دست چپ فقط برای لمس چیزهای کثیف استفاده می شود. اما در بیشتر رستوران ها قاشق چنگال نیز ارائه می شود. یکی از شیرین ترین و بهداشتی ترین نوشدینی های هند آب نارگیل می باشد که می توانید آن را در تمام سواحل و مقاصد توریستی تهیه کنید. آب نیشکر و آب انبه نیز بسیار رایج می باشد. در هند همچنین چای های متنوعی وجود دارد.

 

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به هند
گردشگرانی که قصد سفر به هند را دارند بهتر است نکات ایمنی زیر را در نظر
بگیرند:
- هند برای گردشگران کاماً امن می باشد، غیر از مناطق جرم خیز و ملاحظاتیکه گردشگران در هر نقطه ای باید رعایت کنند )مثاً، زنان هنگام شب تنهایی بهخیابان نروند(. در شمال هند بیشتر احتیاط کنید.
- دزدی هایی نظیر کیف قاپی در مکان های توریستی متدوال است.
- قیمت خدماتی که می خواهید دریافت کنید را از قبل طی کنید.
- گداهای بسیاری در هند وجود دارند که برای گرفتن کمک به شما نزدیک می
شوند و حتی شما را لمس می کنند، باید به شدت با آنها برخورد کنید و با صدای
بلند به آنها نه بگویید. پوشیدن لباس های محلی تا حدودی شما را از شر آنهاخاص می کند.
- هنگامی که با وسایل نقلیه عمومی )قطار و اتوبوس( سفر می کنید از کسانی کهبه شما غذا تعارف می کنند چیزی نپذیرید، حتی ا گر دوستانه و مؤدب باشند.زیرا ممکن است بیهوش کننده و خواب آور باشند.
- در صورت امکان برای پرسیدن آدرس و درخواست کمک به زنان هندی نزدیکنشوید. زیرا این کار از لحاظ فرهنگ هندی چندان مقبول و مناسب نمی باشد.
- رانندگان هندی بسیار بی دقت می باشند، و هند بیشترین آمار مرگ و میرتوسط تصادفات ماشینی در دنیا را دارد. از وسایل نقلیه عمومی نظیر قطار واتوبوس های دولتی و مسیرهای امن استفاده کنید.
- مردم حتی در سواحل لباس های پوشیده می پوشند. بهتر است که شما نیز این موضوع را رعایت کنید.
- می توانید برای فوریت های پلیسی با شماره ۱۰۰ ، برای آمبولانس با شماره ۱۰۲ و برای آتش نشانی با ۱۰۱ تماس بگیرید.
- به دلیل آب و هوا، حشرات و غذاهای متفاوت در هند ممکن است در طول سفر خود مریض شوید.
- در ابتدای سفر خود فعالیت زیاد انجام ندهید و بگذارید که بدنتان با محیط جدید وقف پیدا کند.
- شیر های آب ا کثرا آشامیدنی نیستند، آب های معدنی بطری انتخاب بهتری هستند.

- به دلایل مختلف ممکن است دچار اسهال شوید. بهتر است دارو های ضد اسهال همراه داشته باشید.
- بهتر است از سگ ها و گربه ها دوری کنید، زیرا ا کثرًا هار می باشند.
- در صورت نیاز، بهتر است به جای بیمارستان های دولتی از بیمارستان های خصوصی استفاده کنید، زیرا خدمات بهتری ارائه می دهند.
- در مساجد، کلیسا ها و معابد باید کفش هایتان را در آورید. حتی هنگام ورود به بعضی از خانه ها نیز باید کفشتان را در آورید.
- بهتر است با پا به چیزی اشاره نکنید. در آیین هندو، کتاب و نوشته ها بسیار محترم هستند، بهتر است با پا آنها را لمس نکنید.
- به گوش های کسی دست نزنید و به آن اشاره نکنید.
- پا کستان و هند از موضوعات سیاسی حساس در هند می باشد. سعی کنید به هیچ اعتقاد مذهبی توهین نکنید. این ها همگی نکته های احتیاطی لازم جهت سفر به هند بودند، اما به هیچ وجه مانع از مسافرت میلیون ها گردشگر جهان به این مقصد بی نظیر نمی شوند. مانند سایر کشورها، وقتی شما با آ گاهی کافی مسافرت به هند را برنامه ریزی کنید، قطعا از آن لذت خواهید برد.

 

شهر دهلی Delhi
این جا پایتخت سرزمین شگفتی هاست. دهلی که هندوستان کوچک نیز نامیده میشود، یکی از قدیم یترین شهرهای جهان به شمار می رود. حتی با وجود ظاهر مدرن و تازه ای که این روزها از خودش نمایش م یدهد، اما روح باستانی شهر هم هجا به چشم می آید. روحی باستانی که از میان سالها تاریخ و هنر مشرق زمین و خاطر هی جن گهای پر سر و صدا برخاسته؛ دهلی یازده بار در طول تاریخش ویران و دوباره ساخته شد تا به شهر دوگانه ی مدرن-سنتی امروزی رسیده است.
شاید بهترین فصل آب و هوایی برای سفر به دهلی، بهار باشد اما باز هم شرایط مطبوع نیست. هوا گرم و شرجی است و ا گر جایی بدون کولر باشید، گرمای هوا اذیت م یکند. هوای دهلی در تابستا نها، گرم؛ پاییز پر از بارندگی و زمستا نها هم تا نزدیکی صفر درجه ی سانتی گراد سر می شود. شاید شلوغ ترین وقت از لحاظ تعداد توریست ها، حوالی ژانویه باشد که تعطیات است و چندتایی جشن و جشنواره هم بر پاست. بهتر است بلافاصله بعد از مشخص شدن زمان سفرتان، رزرو نهایی هتل را نیز انجام دهید تا مجبور نباشید زیر بار هر انتخابی بروید. ا گر همراه با کودکان سفر می کنید، نسبت به امکانات هتل حساس تر باشید، گرمای هوا و حشر ههای مزاحم ممکن است سفر را برای شما و کودک تان تلخ کند.
فرودگاه دهلی، فرودگاه بی نالمللی گاندی، در غرب شهر واقع شده و با افتتاح ترمینال های جدید به آن، در حال تبدیل شدن به یکی از پیشرفته ترین
فرودگا ههای جهان است. رفت و آمد به فرودگاه گاندی به طور مرتب با اتوبوس، مترو و تا کسی انجام می گیرد. تا کس یها از تا کس یمتر استفاده م یکنند ولی ا گر از قبل نسبت به مسیرتان آ گاهی نداشته باشید، هیچ بعید نیست مبلغ بیشتری از مسافر بخواهند. رفت و آمد با مترو کار سختی نیست. متروی دهلی از پنج صبح تا یازده شب فعال است و یک خط مستقیم از فرودگاه به مرکز شهر دارد و در ازایک متر از صد روپیه و در عرض بیست دقیقه، مسافران را به ایستگاه اصلی متروی دهلی م یرساند.
اتوبو سهای فرودگاه را دو تا شرکت حمل و نقل سازمان دهی م یکند که هر کدام در مسیرهای به خصوصی رفت و آمد دارند. اتوبوس ها هر نیم ساعت یک بار از فرودگاه حرکت می کنند و تا به مرکز شهر برسند نزدیک به پنجاه دقیقه زمان
احتیاج دارند.

پایتخت شلوغ هند، ترافیک زیاد دارد. برای رفت و آمد در شهر بهتر است یا نزدیک به مکا نهای توریستی هتل بگیرید که پیاده هم بتوانید در اطراف بگردید و یا این که همان اول ورود یک نقشه ی مترو تهیه کنید. متروی دهلی یکی از بهترین وسایل حمل و نقل برای خود محل یها و مسافران است. هم گرمای هوا را ک متر احساس م یکنید، هم پول ک متری م یپردازید و هم در ترافیک نماند هاید. قلعه ی سرخ یکی از تماشای یترین جاهای هند است که در دهلی قرار دارد. قلعه ای اسرارآمیز و بسیار بزرگ که از خاک سرخ و به دستور شا هجهان، امپراتور سلسل هی گورکانیان هند ساخته شده. شاه جهان همان کسی است که تاج محل را نیز در آ گرا ساخت و پس از آن به خاطر انتقال قدرتش به دهلی، دستور طراحی این قلعه را در شهر جدید صادر کرد. قلعه ی سرخ چند دیوان، دروازه، تالار و باغ دارد که تمام بخ شهای آن در صورت تهیه ی بلیت قابل بازدید کردن است. با این که معماری این بنا به تنهایی خیره کننده است، ولی ا گر راهنمای مناسب داشته باشید یا نمایش نور و صدای قلعه را که ساعت هفت و نیم هر شب اجرا م یشود ببینید، با تکه هایی از تاریخ هند نیز آشنا خواهید شد. مسجد جها ننما یا مسجد جامع دهلی یکی دیگر از بناهایی است که به دستور شا هجهان ساخته شده؛ در دهلی قدیم قرار گرفته و اطراف آن را بخش مسلما ننشین دهلی تشکیل م یدهد. این مسجد دو تا مناره دارد که بیش از چهل متر ارتفاع دارند، گنبدهایش مرمری اند و یکی از باشکوه ترین مساجد جهان اسام است. در معماری مسجد جهان نما نشانه های پررنگی از معماری ایرانی به چشم م یخورد، ولی هیچ بنایی در دهلی به اندازه ی آرامگاه همایون، آرامگاه دومین پادشاه سلسل هی گورکانیان، تحت تاثیر معماری ایرانی نیست. بعد
از مرگ همایون، به دستور ملکه، آرامگاه همایون با الهام از چهارباغ اصفهان در قلب دهلی ساخته شد. با الهام از این بنا، آرامگاه خان خانان و همسرش را نیز در نزدیکی همین مقبره و با الهام از همین بنا ساخت هاند. آرامگاه خا نخانان هم در میان باغی بزرگ قرار گرفته که از میان آن نهرهای زیادی می گذرد. نزدیک به این آرامگا هها، مقبره ی صوفی بزرگ هند، خواجه نظا مالدین اولیاء قرار گرفته. آرامگاه خواجه نظا مالدین هر سال در روز خاصی میزبان مریدان وی و مسلمانانی است که برای توسل به او به آن جا م یآیند؛ امیرخسرو دهلوی نیز که یکی از مریدان مشهور خواجه نظام الدین بود، در همین آرامگاه دفن شده است.

روبه روی قلع هی سرخ، بازار بزرگ چند یچوک را فراموش نکنید. این بازار سنتی که بازار اصلی شهر دهلی به حساب می آید، به دستور دختر شاه جهان و به دست سازندگان تا جمحل و قلع هی سرخ ساخته شد. چند یچوک به معنی میدان نقره، دارای سراچه های بسیاری است که اجناس هندی در آن ها پیدا می شود. پارچ هها و لباس های ساری با رن گهای تندشان، ادوی هها و عطرهای جورواجور، بدلیجات و صند لهای چرمی و خیلی چیزهای خوش رنگ و بوی دیگر که می تواند سوغات خوبی هم باشد. صنعت طای هند در جهان معروف است، سرای طلافروشی در چند یچوک نیز یکی از بزرگ ترین بازارهای طا در هند است. دستبندها و گوشواره های طلایی که با مینا و صدف تزئین شد هاند، یکی از پرطرفدارترین اجناس این بازار برای توریست ها هستند. بناهای شگفت انگیز ساخته شده به دست مسلمانان در دهلی خیلی بیشتر از آن چیزهایی است که بشود در مدت زمانی کوتاه بازدید کرد؛ یکی دیگر از معروف تری نها، بلندترین بنای آجری جهان، منار هی قُطُب است که بیشتر از هفتاد متر ارتفاع و چهارصد پله دارد. این بنا در کنار مسجد قطب اسام در جنوب شهر دهلی واقع شده. به جز مسلمانان، هندوها نیز در تاریخ این سرزمین خیلی به چشم می آیند؛ معبد آ کشاردام که بزرگ ترین معبد هندوها در جهان است، در دهلی ساخته شده و ساختمان تماشایی و پر زرق و برقی دارد. ورود به آن آداب عمومی مانند مسجد را دارد و در بعضی از قسمت ها اجاز هی عکاسی به توریست ها داده نمی شود. دهلی با توجه به وسعتش، پارک و باغ هم کم ندارد. پارک دهلی روزهای ی کشنبه پاتوق هند یهایی است که تعطیات را م یخواهند همراه خانواده بگذرانند. این پارک زمین بازی مخصوص کودکان و چندین رستوران دارد و برای بچ هها جایی دوس تداشتنی خواهد بود. در پارک آهو نیز با تماشا و غذا دادن به آهوهای مشهور هندی به بچ هها خیلی خوش م یگذرد؛ البته به شرطی که هوا خیلی گرم نباشد!
ا گر یک شهر در دنیا باشد که می توانید یک سال تمام در آن هر روز غذای غیرتکراری بخورید، پایتخت هند است. تنوع ملیت های مختلف با فرهنگ های و دی نهای متفاوت، باعث شده ذائقه های غذایی متفاوتی نیز در این کشور به وجود بیاید. از آجی لهایی بوداده با ادوی ههای مختلف گرفته تا کبا بهای لذیذ دهلی، از مز ههایی است که هی چوقت از یاد نم یبرید. در هند حتی بستنی فلفلی هم پیدا می کنید، شاید برای همه دوست داشتنی نباشد ولی طرفدارهای زیادی از همه جای دنیا م یآیند ای نجا که بستنی چیلی بخورند. بیشتر غذاهای هندی 
همراه با برنج سرو می شود و کنار غذای اصلی چند مدل مزه و چاشنی مثل سمبوسه یا س سهای سبزیجات مختلف می چینند. شاید همین ضیافت عطرها و طعم هاست که باعث م یشود تا مد تها بعد از دیدن دهلی، مز هی این دیدار باقی بماند.

تاریخچه
دهلی همیشه پایتخند هند نبوده، اما از آ نجا که شهری مرزی و در مسیر راه آسیای جنوب شرقی و مرکزی است، در تاریخ این کشور همیشه نقشی اساسی بر عهده داشته است. یک اعتقادی هم هست که این جا، محل شهر باستانی ایندراپراستا بوده که در مهابهاراتا سه هزار سال پیش حرفش بوده. از آ نطرف، شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهند که این شهر بیشتر از دو هزار و پانصد سال قدمت ندارد. حالا دیگر خودتان م یدانید که کدام حرف را باور کنید و کدام را نه. دست کم هشت شهر شناخته شده دور و بر دهلی پیدا شده که در دوره های مختلف ساخته بودند. آخری شان هم دهلی نویی بود که توسط انگلیسی ها ساخته شد. چهارتا شهر اول، در جنوب دهلی و نزدیک مناره ی قطب قرار گرفت هاند. پنجمی، اسمش فیروزآباد بود و فیروز شاه نامی دستور ساختش را دادهبود. زمان پادشاهی شِر شاه، پنجمی را در پورانا کیا ساختند. شاه جهان، امپراتور گورکانی در قرن هفدهم میادی، داد هفتمی را بسازند و بعدش هم به این نتیجه رسید که خوب است پایتخت را از آ گرا به آن جا منتقل کنند. در قرن دوازدهم، چائوها نها قدرت را به دست گرفتند و دهلی را تبدیل کردند به تاثیرگذارترین مرکز آیین هندو در شمال هند. اما قطب الدین ایبک که در سال ١١٩٣ شهر را تصرف کرد، سنت اسامی را در این شهر پایه گذاشت که شش قرن طول کشید. در سال ١٨٠٣ که بریتانیا دهلی را تصرف کرد، حکومت خودش را درآ

انجا برقرار کرد. آن موقع البته دهلی پایتخت نبود، اما برای خودش یک مرکزتجاری درست و حسابی بود. سال ١٩١١ هم که بریتانیایی ها بالاخره پایتخت را از کلکته منتقل کردند به دهلی و به قول خودشان، تصمیم گرفتند طوری دهلی نو را بازسازی کنند که خورشید هیچ وقت در آ نجا غروب نکند. این بازسازی تمام نشده بود که شهر را در سال ١٩٣١ رسماً افتتاح کردند. حالا این که شهری با این همه قدمت را چطوری می شود رسماً افتتاح کرد، ما نم یدانیم. به هر حال شانزده سال بعدش دست بریتانیای یها از حکومت هند کوتاه شد و دهلی شد پایتخت هند آزاد و مستقل. از زمان استقلال هند، دهلی به عنوان پایتخت این کشور مدرن، کلی پیشرفت کرده و تبدیل شده به شهری شلوغ با موقعیت اقتصادی خوب و البته ترافیک زیاد.

 

 

حمل و نقل
رفت و آمد در دهلی، خودش به یک ماجراجویی می ماند. ترافیک برای خودش ماجرایی دارد و خیلی از راننده تا کس یها فکر می کنند وظیفه دارند قیمت را با توریس تها ده برابر حساب کنند.
- مترو
سیستم متروی دهلی، سریع و ارزان است و تهویه هم دارد. با توجه به این که مترو همچنان در حال گسترش است، راه مناسبی برای رفت و آمد در شهر به شمار می رود. دارای سرویس برجسته و قابل قبولی است. در قطارها نام ایستگا هها را به زبا نهای هندی و انگلیسی اعام م یکنند و خوردن مواد غذایی هم در آن ها ممنوع است.
- تا کسی
با این که برای رفتن به خیلی از مکا نهای دیدنی و دور افتاد هی دهلی لازم است که سوار تا کسی شوید، باز هم مترو ارزا نتر و به همان اندازه راحت است.
بیشتر تا کس یهای دهلی قدیم یاند، اما اوضاع خوبی دارند و گازسوز هم شده اند. تمام تا کس یها تا کس یمتر دارند، اما بیشتر راننده ها یک بهانه ای برای روشن نکردنش پیدا می کنند که باید به آ نها تذکر دهید. طی کردن کرایه قبل از سوار شدن به ماشین هم بد نیست.
- اتو ریکشا
اتو ریکشا که به اسم س هچرخه، توک توک و اتو هم معروف است، یک ماشین کوچک و جمع و جور است که در ندارد و گازسوز است و سه نفر روی صندلی عقبش جا م یشوند. این وسیله ی نقلیه برای مسیرهای کوتاه مناس بتر است و با ترکیب رنگ سبز و زردش، راحت توی خیابا نهای شلوغ دهلی دیده می شود. اتو ریکشا از تا کسی ارزان تر است و کرای هی ثابتی دارد، اما چون مقدار این کرایه پایین است، رانند هها بدشان نم یآید برای گرفتن کرای هی بالاتر چانه بزنند.

 

 

آب و هوا
آب و هوای دهلی یک نسخه ی غیر معمول از آب و هوای نیمه گرمسیری است. تابستان ها، تحت تاثیر هوای بیابا نهای راجستان، طولانی و گرم است و گاهی توفان های شن و ماسه هم به راه م یافتد. در عوض زمستا نها به خاطر سرمای هیمالیا دمای هوا پایین می آید و -باور بکنید یا نه- اهالی شهر بخاری هایشان را بیرون م یآورند.
مرا کز خرید
می گویند دهلی با مغاز ههای متنو عاش، از بازارهای شلوغ و پر انرژ یاش گرفته تا بوتی کهای شیک و سطح بالایش بهشت طرفداران خرید است؛ البته ا گر از چانه زدن و شلوغی خوشتان بیاید. فروشگاه های شرقی و بازارهای بزرگ و شلوغ، در بیشتر شهر پیدا می شوند؛ به خصوص در گورگائون و جنوب دهلی.
صنایع دستی پارچ های، چوبی و سنگی، لباس های سنتی، جواهرات، کارهای چرمی و فرش از سوغات یهای اصلی دهلی هستند.
پيشنهاد سفر
- در دو روز بد نیست روز اول را در جاهای خلوت بگذرانید تا کم کم با شلوغی دهلی کنار بیایید. با بازدید از موز هی ملی، بنای یادبود گاندی و مقبره ی همایون، روز آرام و جالبی را به شب خواهید رساند.
روز دوم را با قدم زدن در قلعه ی قرمز و مسجد جامع شروع کنید. بعد از آن می توانید برای تماشای مردم و مغاز هها و احیاناً کمی خرید، به بازار بروید. سوار یک اتو ریکشا شوید و به میدان کونوت بروید، جایی که هم رستوران زیاد دارد و هم مغازه های متنوع.

جاذبه های تفریحی و گردشگری دهلی
بیشتر جاذب ههای گردشگری دهلی در دهلی قدیم و دور و بر میدان کونوت واقع شده اند.
روزهای یک شنبه و ترافیک کمترشان، بازدید از بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری را راح تتر م یکنند، به شرط این که اول وقت و قبل از سرازیر شدن جمعیت به آن جا بروید. خیلی از این بناها روزهای دوشنبه تعطی لاند. بلیت ورودی ا کثر جاهای دیدنی را می شود هم به روپیه پرداخت و هم به دلار.
- قلعه ی سرخ
از این قلع هی بزرگ، امروزه تنها بنایی متروکه و نیم هویران باقی مانده. قلعه ی سرخ را شاه جهان از ماسه سنگ ساخته و م یگویند وقتی سوار بر فیل، از دروازه یپ قلعه وارد خیابان های دهلی قدیم م یشد، عظمتی داشت که نشانه ی جال و شکوه و قدرتش بود. شاه جهان، ساخت این قلع هی بزرگ را در سال ١٦٣٨ آغاز کرد و در سال ١٦٤٨ ، این کار را به پایان رساند. البته هیچ وقت نتوانست پایتختش را به طور کامل از ا گرا به این جا منتقل کند، چون پسر نمک نشناسی داشت که داد او را برکنار کنند و در قلع هی آ گرا زندان یاش کرد.
این بنا، از تالارها، ایوا نها و ساختما نهای مختلف خصوصی و عمومی باشکوه و زیبا تشکیل شده است.
- دروازه ی لاهور
درواز هی اصلی دروازه ی قلعه است و روب هروی لاهور در پا کستان قرار گرفته. این دروازه، نماد قدرت دهلی مدرن است، زیرا در خال جن گهای استقلال علیه ارتش بریتانیا، آرزوی مردم هند بود که افراشتن پرچم کشور خودشان را بر فراز این دروازه ببینند؛ آرزویی که در سال ١٩٤٧ تحقق یافت.
از این دروازه که وارد قلعه شوید، به دالان سرپوشید های هدایت خواهید شد که اسمش را گذاشته اند چاتا چوک که معنی اش می شود بازار سرپوشیده. در
مغاز ههای این جا، زمانی جواهرات، ابریشم و طا م یفروختند به امید این که مورد پسند اعضای خانواد هی سلطنتی قرار بگیرد؛ امروزه هم دست فروش ها سوقاتی های ارزان قیمت دهلی را در آن جا به نمایش گذاشته اند.
دیوان عام و دیوان خاص، از دیگر قسم تهای این قلع هاند. دیوان عام، هما نطور که از نامش پیداست، تالاری برای بارعام پادشاه بوده و دیوان خاص،
تالاری اعیانی برای برگزاری جلسات مهم و خصوصی به شمار م یرفت.
- راج پَت
راج پت یا راه همایونی، مسیر عریضی است که توسط معمار انگلیسی ادوین لوتین ساخته شده و هر سال در روز بیست و ششم ژانویه، میزبان رژه های روز جمهوری است.
- مقبر هی همایون
همایون دومین پادشاه امپراتوری گورکانیان بود که پس از پانزده سال پناهندگی در دربار ایران، توانست به کمک شاه طهماسب اول تاج و تخت خود را پس بگیرد و به هند برگشت. اما عمرش به دنیا نبود و تنها چند ماه طول کشید تا به خاطر سقوط از پله های کتابخان هاش فوت کند. این آرامگاه باشکوه به دستور همسر همایون، حمیده بانو بیگم که در ایران با معماری ایرانی آشنا شده بود ساخته شد. بنا از مقابر ایرانی و فضای چهار باغ الهام گرفته و اولین باغ به این سبک در هندوستان به شمار می رود.
- مناره ی قطب
این منار هی عظیم، از اولین بناهای عظیم هند و از نمونه های بارز معماری هندو- اسامی است. تزئینات روی این مناره ب ینظیر است و یک ستون مرموز از فلزی ناشناخته هم آن را جذاب تر کرده است. این ستون که در صحن اصلی مسجد نصب شده و مربوط به قرن پنجم میادی است، با آلیاژ ناشناخته ای ساخته شده که هرگز زنگ نم یزند، رنگ عوض نم یکند و فرسوده هم نم یشود. هند یها عقیده دارند که ا گر از پشت دستتان را دور این ستون حلقه کنید،
خوش یمن است. مناره ی قطب کنار مسجد قوه ی الاسام و بقایای چندین بنای قدیمی دیگر واقع شده که به همراه هم، مجموعه ی قطب را تشکیل می دهد.
- بنای یادبود ماهاتما گاندی
در جایی که یک هندو در س یام ژانوی هی سال ١٩٤٨ ماهاتما گاندی را ترور کرد، بنای یادبودی به یاد این رهبر فقید هند ساخت هاند.

موز هی ملی
مجموعه ی ب ینظیر این موزه، شامل اشیاء عتیقه از تمدن هاراپان، عتیقه های مربوط به آسیای مرکزی، دست نوشت ههای هندی و ماس کهای قبیله های مختلف، مجسمه ها، ابزارآلات موسیقی، سکه ها و مینیاتورهای قدیمی و... است.
- مسجد جامع دهلی
مسجد جامع دهلی یا مسجد جهان نما، از بزر گترین مسجدهای هندوستان و یکی از باشکو هترین بناهای جهان اسام است. این بنا که به دستور شاه جهان در سال ۱۶۵۶ میادی ساخته شده و روبه روی قلعه ی سرخ در دهلی قدیم واقع شده، یکی از مرا کز مهم مسلمانان هند به شمار می رود. در این مسجد، قرآنی نگه داری م یشود که بر روی پوست آهو کتابت شده است.
- باغ لودی
این باغ بسیار زیبا مکان بسیار معروفی است که برای پیاده روی و گردش صبحگاهی بسیار مناسب است. بهتر است از بازدید این باغ در روزهای یکشنبه خودداری کنید، چرا که در این روز این مکان بسیار شلوغ است. این باغ در خیابان لودی قرار دارد و ساعات بازدید آن ٦ صبح تا ٨ بعد از ظهر است.
غذا
دهلی با رستوران های متنوع و رنگارنگش، نه تنها مسافرانش را راضی م یکند، که خو شخورا کترین اهالی دهلی هم از بابت کمبود یا کیفیت پایین غذا شکایتی ندارند. خیلی از بهترین رستورا نهای غذای هندی در کل هند در این شهر غذا سرو می کنند و بسیاری از غذاهای بین المللی هم در آن جا راحت پیدا می شود. حتی م کدونالد هم در آ نجا شعبه دارد. برای رفتن به رستورا نهای شیک، بهتر است از قبل میز رزرو کنید، مخصوصاً در
آخر هفته ها.

کلیه حقوق این سایت متعلق به Avesta Parvaz می باشد.©